آدم می گه:

اگرخواسته باشیم کل مقررات آیین دادرسیی مدنی (آدم) را در دو واژه خلاصه کنیم باید بگویین آدم راحع به «اصول» و «مقررات» صحبت می کند. اصول آدم در مواد 1بیشتر بخوانید

dfghfdghgfhg
در حال بارگذاری ...
Shopping cart0
There are no products in the cart!