دکتر علی فلاح در کلام دکتر سید حسین صفایی و دکتر سید مصطفی محقق داماد

پذیرش ها و سوابق تحصیلی

 • فارغ التحصیل دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران با کسب درجه عالی تحت راهنمایی استاد دکتر سید حسین صفایی و مشاوره های آیت الله دکتر محقق داماد
 • پذیرش و طی دوره کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز، شهرتهران درسال 1387 (با کسب رتبه عالی ).
 • پذیرش دراختبار کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز، شهرتهران درسال 1390 (با کسب نمرات عالی).
 • پذیرش در دوره ی کارآموزی قضایی قوه قضائیه درطرح نخبگی به جهت معدل 19.09 درسال 1390 (عدم ورود).
گواهی ثیت اثر - دکتر علی فلاح

سوابق طرح تحقیقاتی دارای گواهی ثبت اثر

دریافت گواهی ثبت اثر 7245 در سال 1393 جهت روش آموزشی نوین در علم حقوق، با عنوان “comparative system”

امروزه ، ابزارها وروش های آموزشی، بسیارگسترده شده و امریادگیری را آسان تر وشیرین تر نموده است،تا جایی که شاید چراغ آموزش دیگردودی نداشته باشد تا کسی مجبور به دودچراغ خوردن شود.  ازابزارهای تقلیدی وکپی برداری های ناقص داخلی وخارجی که بگذریم ، اهل  فن روش ها وابزارهای خوبی را ازخود ارایه داده اند که همگی شایسته تقدیر است.

روش تالیف وتدریس نظم تطبیقی درحقوق ایران، (Comprative system) نگاهی نو به حقوق داخلی است، با سبکی جدید و ابتکاری که با فرموله کردن قوانین و مقررات حقوقی، اثبات می نماید که حقوق نیز همانند علوم ریاضی، علمی فرموله و استدلالی است و نه حفظ کردنی. سبک نظم تطبیقی، می تواند از سویی  جهت مطالعه­ی فنی و ماندگار دانشجویان و دانشپذیران حقوق مورد استفاده قرارگیرد و هم می تواند از سوی دیگر جهت تدریس شایسته­ی این رشته مهم علوم انسانی در بین استادان گرانقدر حقوق مد نظر باشد. مهمترین ویژگی و وجه ممیزه­ی این سبک، بررسی تطبیقی موضوعات به ظاهر مشابه ولی به واقع متفاوت است، بدین مفهوم که در مجموعه‌ی قوانین به دنبال کشف ارتباط بین مواد قانونی و ایجاد نظم به شکل فرمول های ثابت حقوقی است.

متد آموزشی  نظم تطبیقی تحولی بزرگ درسیستم آموزشی کشور

 • به جای اینکه شخص درچهار سال بااین همه کتاب وماده قانونی لیسانس حقوق بگیرد می تواند بامنابع تطبیقی وظرف کمتر ازدوسال لیسانس حقوق بگیردواین یعنی تحول.
 • به جای اینکه یک قاضی ظرف یک هفته انشای رای نماید می تواند همان روز انشای رای نماید اگر داراری ذهنی تطبیقی با مطالعه ی تطبیقی باشدواین یعنی تحول.
 • به جای آنکه یک وکیل ظرف چند روز یا چند هفته لایحه ی دفاعیه آماده کند می تواند ظرف کمتر ازیک ساعت آن را آماده نماید اگرداراری ذهن تطبیقی ومطالعه ی تطبیقی باشدواین یعنی تحول.
 • یک استاد دانشگاه درکمتر ازچند ساعت می تواند خودش را برای سنگین ترین کلاس های حقوق آماده کند وحتی ازپس هردرسی درتدریس بیاید اگر دارای ذهن تطبیقی ومطالعه ی تطبیقی باشدواین یعنی تحول.
 • یک داوطلب ودانشپذیر آزمونی می تواند در فرصت های کوتاه  تاآزمون های حقوی ازجمله آزمون  وکالت ،آزمون قضاوت،آزمون سردفتری….   نه تنها قبول شود که رتبه ی برتر آن آزمون به شمارآید کمااین که در  این سال های اخیردرکشوراتفاق افتاده است واین یعنی تحول.

سال ها  پیش که درحوزه ی آموزش حقوق،دردانشگاه ومراکزآموزشی حقوقی سراسرکشور ، برای اولین بار روش نوین “سیستم تطبیقی “comparative system را ارایه نمودیم، شایدکمتر کسی تصور می کردکه این روش آموزشی ومطالعاتی تا این اندازه دربین آحاد جامعه حقوقی، استادان دانشگاه، دانشجویان حقوق،داوطلبان آزمون های حقوقی وشاغلین دراصناف  حقوقی مورد استقبال قرارگیرد ودراین چند سالی که آثار تالیفی به روش نظم تطبیقی به رشته تحریردرآمده وبالغ هزاران تیراژ به زیور طبع آراسته شده،  این گونه  توسط کاسبان حوزه ی آموزش که تمام هنرشان درکمین بودن برای شکارنتیجه زحمات دیگران است موردتقلید های کورکورانه قرارگیرد وتمام سعی خود رامعطوف تخریب این روش نمایند ویا مصادره به نام خود کنند.

سوابق شغلی

 1. استاد مدعو دانشگاه های و موسسات آموزش عالی در سطح کشور.
 2. استاد مدعو دروس حقوق خصوصی  در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
 3. وکیل پایه یک دادگستری، کانون وکلای دادگستری مرکز درشهر تهران به شماره پروانه 18876 .
 4. نویسنده وعضو خانه اهل قلم درشهر تهران به شماره عضویت 931184 .
 5. عضوصندوق اعتباری حمایت ازنویسندگان درشهر تهران به شماره عضویت 36550 ازسال 1393 .
 6. عضو هیئت داوران پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده

سوابق تدریس

 1. مدرس دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی و حقوق تجارت در دانشگاه واحد علوم تحقیقات تهران و  سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سطح استان تهران و البرز.
 2. مدرس دروس حقوق مدنی ،حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی، اصول فقه ، درموسسه آموزش عالی آزاد غیرانتفاعی عدل (طرح نوین اندیشه).
 3. مدرس دروس حقوق مدنی ،حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی درموسسه آموزش عالی آزادغیرانتفاعی اندیشه سازان (دپارتمان حقوقی دادستان).
 4. مدرس کارگاه های تخصصی اسناد تجاری، شرکت های تجاری، فنون حرفه ای دعاوی حقوقی، نحوه¬ی تنظیم دادخواست، داوری، نحوه ی تنظیم قراردادها…. برای کارآموزان حقوقی قضاوت ، وکالت، کارکنان سازمان ها و ارگان های مختلف ازجمله: سازمان بسیج حقوقدانان استان تهران، معاونت آموزش بانک مهر، سازمان بسیج حقوق دانان استان البرز، موسسه حقوقی دکتر مهراب داراب پور، موسسه مطالعات حقوقی دکترمحمد حسین شهبازی.

سوابق پژوهشی و علمی

 1.  کتاب آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی، جلد اول، سال1388 ، انتشارات دوراندیشان (چاپ 35 درسال 1399).
 2. تألیف کتاب آیین دادرسی مدنی در نظم تطبیقی، جلد دوم، سال، 1392 ،انتشارات دوراندیشان (چاپ 35 درسال 1399).
 3. تألیف کتاب حقوق تجارت در نظم تطبیقی، درسال1387، انتشارات دوراندیشان (چاپ 34 درسال 1399).
 4. تألیف کتاب مختصر حقوق مدنی ،درسال1387 ، انتشارات دوراندیشان (چاپ 30 درسال1399).
 5. تالیف کتاب ایده نابغه های حقوق ایران درسال 1396، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ دوم در سال 1398)
 6. تألیف کتاب حقوق مدنی درنظم تطبیقی، درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 7. تألیف کتاب آیین دارسی مدنی درنظم تطبیقی درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 8. تألیف کتاب حقوق تجارت درنظم تطبیقی درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 9. تألیف کتاب عقود مدنی وتجاری درنظم تطبیقی درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 10. تألیف کتاب هفت گزینه حقوق تجارت درنظم تطبیقی درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 11. تألیف کتاب هفت گزینه آیین دادرسی مدنی درنظم تطبیقی درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 12. تألیف کتاب هفت گزینه حقوق مدنی درنظم تطبیقی درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 13. تألیف کتاب هفت گزینه اصول فقه درنظم تطبیقی درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 14. تألیف کتاب هفت گزینه قوانین خاص مدنی درنظم تطبیقی درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 15. تألیف کتاب هفت گزینه قوانین خاص تجاری درنظم تطبیقی درسال 1398، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 16. ناظر قانون مدنی درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 17. ناظر قانون تجارت درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 18. ناظر قانون آیین دادرسی مدنی درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 19. ناظر قوانین ومقررات ثبتی درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 20. ناظر قوانین ومقررات مالیاتی درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 21. ناظر قوانین ومقررات شهرداری درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 22. ناظر قوانین ومقررات آپارتمان ها درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 23. ناظر قوانین ومقررات اجرای احکام درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 24. ناظر قوانین ومقررات بورس واوراق بهادار درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 25. قوانین ومقررات روابط موجرومستاجردرنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 26. ناظر قوانین ومقررات حقوق مالکیت فکری ومعنوی درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 27. ناظر مجموعه آرای وحدت رویه حقوقی درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 28. ناظر مجموعه نظریات مشورتی حقوقی درنظم تطبیقی درسال 1399، انتشارات نظم تطبیقی (چاپ اول)
 29. راهنمایی کارهای تحقیقی متعدد دانشجویان دوره¬ی کارشناسی تحت عنوان کارتحقیقی 1و2.
 30. نگارش مقاله علمی – پژوهشی، تعادل در حقوق خانواده با همکاری استاد دکترسید حسین صفایی
 31. داوری مقالات علمی پژوهشی پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده
در حال بارگذاری ...