چرا در دانشگاه حقوق تجارت 4 عنوان و حقوق مدنی 8 عنوان و آیین دادرسی مدنی 3 عنوان است؟

  بررسی تطبیقی مواد مربوطه در قانون تجارت مصوب 13/2/1311 ماده 1-  تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی‌ قرار بدهد. ماده 2-  معاملات تجارتی از قراربیشتر بخوانید

dfghfdghgfhg
در حال بارگذاری ...
Shopping cart0
There are no products in the cart!