چرا آیین دادرسی مدنی 3 تاست؟ آیین دادرسی مدنی 1 و 2 و 3

کل مقررات آیین دادرس  مدنی پیرامون سه واژه «آیین » «دادرسی» و «مدنی » است که در فایل فوق فلسفه هرکدام تشرح شده است و چرایی آیین دادرسی مدنی 1بیشتر بخوانید

dfghfdghgfhg
در حال بارگذاری ...
Shopping cart0
There are no products in the cart!